Τετάρτη, 19 Απριλίου 2017

Θέση εργασίας Γεωπόνου - Οινολόγου

To οινοποιείο του Αγροτικού Συνεταιρισμού Ευρύτερης Περιοχής Αμυνταίου (ΑΣΕΠΑ), προκηρύσσει: 1 ΘΕΣΗ ΓΕΩΠΟΝΟΥ - ΟΙΝΟΛΟΓΟΥ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ
Γεωπόνος για παρακολούθηση αμπελοτεμαχίων - οινολογικές εργασίες στο Οινοποιείο του Αγροτικού Συνεταιρισμού Ευρύτερης Περιοχής Αμυνταίου ΑΣΕΠΑ

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

Παρασκευή, 7 Απριλίου 2017

Αποτελέσματα ημερίδας «Οικονομικές και Εμπορικές Συμφωνίες CETA & TTIP – οι επιπτώσεις τους στην κοινωνία, την οικονομία και την αγροτική παραγωγή»​

Μία εξαιρετικά ενδιαφέρουσα ημερίδα είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν όσοι βρέθηκαν την Κυριακή 02 Απριλίου 2017 στην αίθουσα ‘’Κοβεντάρειο’’ στην Κοζάνη με θέμα τις επιπτώσεις από την εφαρμογή των Διατλαντικών Συμφωνιών CETA & TTIP στην κοινωνία, την οικονομία και την αγροτική παραγωγή της περιοχής μας αλλά και της χώρας γενικότερα.
Στην εκδήλωση, που διοργανώθηκε από το Περιφερειακό Παράρτημα Δυτικής Μακεδονίας του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΓΕΩΤ.Ε.Ε./Π.Δ.Μ.) σε συνεργασία με το Δήμο Κοζάνης και το Γεωπονικό Σύλλογο Ν. Κοζάνης, παρουσιάστηκε αναλυτικά και με σαφήνεια κάθε πτυχή των εμπορικών συμφωνιών CETA & ΤΤΙΡ, οι επιπτώσεις τους στην εθνική οικονομία, στην κοινωνία,  στην αγροτική παραγωγή και στην ασφάλεια των τροφίμων, στο γεωργό και στον κτηνοτρόφο, στον μεταποιητή των γεωργοκτηνοτροφικών προϊόντων, στον καταναλωτή και το περιβάλλον. Αναλύθηκε ακόμη τι σημαίνουν οι συμφωνίες και ειδικότερα η CETA, για σημαντικά εγχώρια προϊόντα όπως η Φέτα....

Πέμπτη, 30 Μαρτίου 2017

Ημερίδα με θέμα «Οικονομικές και Εμπορικές Συμφωνίες CETA & TTIP – οι επιπτώσεις τους στην κοινωνία, την οικονομία και την αγροτική παραγωγή»

Με αφορμή την ανησυχία και τον έντονο προβληματισμό που έχει προκαλέσει η έγκριση της ‘’Περιεκτικής Οικονομικής και Εμπορικής Συμφωνίας μεταξύ Ε.Ε. και Καναδά – CETA’’, το Περιφερειακό Παράρτημα Δυτικής Μακεδονίας του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΓΕΩΤ.Ε.Ε/Π.Δ.Μ), σε συνεργασία με το Δήμο Κοζάνης και το Γεωπονικό Σύλλογο Ν. Κοζάνης, διοργανώνουν ημερίδα με θέμα: 

«Οικονομικές και Εμπορικές Συμφωνίες CETA & TTIP – οι επιπτώσεις τους στην κοινωνία, την οικονομία και την αγροτική παραγωγή»

Στόχος της εκδήλωσης είναι να υπάρξει πλουραλιστική ενημέρωση όλων των ενδιαφερομένων μερών αλλά και του ευρύτερου κοινού, για κάθε πτυχή των εμπορικών συμφωνιών CETA & ΤΤΙΡ, για τις επιπτώσεις τους...

Παρασκευή, 20 Ιανουαρίου 2017

Προσλήψεις εποχικού προσωπικού Γεωπόνων και Κτηνιάτρων από τον ΕΛ.Γ.Α.

Ο ΕΛ.Γ.Α. θα διενεργήσει άμεσα προσλήψεις εποχικού προσωπικού 200 ατόμων και συγκεκριμένα 170 ατόμων του κλάδου ΠΕ Γεωπόνων και 30 ατόμων του κλάδου ΠΕ Κτηνιάτρων στα Υποκαταστήματα του ΕΛ.Γ.Α. σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 2190/94, όπως ισχύει σήμερα, κατόπιν της υπ’ αριθ. 3/19-1-2017 εγκριτικής απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΛ.Γ.Α., για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών του ΕΛ.Γ.Α. που προέκυψαν λόγω των εκτεταμένων ζημιών από τους πρόσφατους ισχυρούς παγετούς και λόγω σοβαρής απειλής της δημόσιας υγείας με διάρκεια απασχόλησης έως 8 μήνες.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση στα Περιφερειακά Υποκαταστήματα ΕΛ.Γ.Α. και στην Κεντρική Διοίκηση/Διεύθυνση Διοικητικού/Τμήμα Προσωπικού μέχρι τις 27-1-2017, συνοδευόμενη από τα εξής δικαιολογητικά (ακριβή αντίγραφα ή φωτοαντίγραφα) :

Δευτέρα, 19 Δεκεμβρίου 2016

Θέσεις εργασίας Γεωπόνων σε εταιρία εμπορίας λιπασμάτων πράσινης μικροβιοτεχνολογίας

Ελληνοιταλική εταιρία εμπορίας λιπασμάτων πράσινης μικροβιοτεχνολογίας ενδιαφέρεται για γεωπόνο/γεωπόνους που θα αναλάβει/ουν την προώθηση των προϊόντων σε γεωπονικά καταστήματα στις περιοχές:

Πέμπτη, 5 Μαΐου 2016

Απόψεις - προτάσεις για την εφαρμογή του Μέτρου των «Νέων Γεωργών» του Π.Α.Α. 2014-2020

Επιστολή  προς τον Υπ.Α.Α.Τ. κ. Ευαγ. Αποστόλου από το Περιφερειακό Παράρτημα Δυτικής Μακεδονίας του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΓΕΩΤ.Ε.Ε/Π.Δ.Μ) σε συνεργασία με το Γεωπονικό Σύλλογο Ν. Κοζάνης, ενόψει της επικείμενης προκήρυξης του Μέτρου των  Νέων Γεωργών. 
Το Περιφερειακό Παράρτημα Δυτικής Μακεδονίας του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΓΕΩΤ.Ε.Ε/Π.Δ.Μ) σε συνεργασία με το Γεωπονικό Σύλλογο Ν. Κοζάνης, ενόψει της ενεργοποίησης του Μέτρου των Νέων Γεωργών (Ν.Γ.) του Π.Α.Α. 2014-2020, διοργάνωσαν συνάντηση – διαβούλευση επί του θέματος στις 26 Απριλίου 2016 στην Κοζάνη, με την ενεργό συμμετοχή υπηρεσιακών παραγόντων και πλήθους Γεωπόνων – Μελετητών από ολόκληρη τη Δυτική Μακεδονία.
Κατά τη διάρκεια της συνάντησης εκφράστηκε η έντονη ανησυχία και ο προβληματισμός για το αν και κατά πόσο θα καταστεί εφικτή η ομαλή υλοποίηση του Προγράμματος Ν.Γ. και η επίτευξη των τελικών στόχων του, δεδομένου ότι τα χρονικά περιθώρια για την προετοιμασία, ενημέρωση και κατάθεση προτάσεων των ενδιαφερομένων είναι ιδιαίτερα στενά.

Συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συλλόγων Γεωπόνων

Μετά τις εκλογές της 10ης Απριλίου 2016 το νεοεκλεγέν Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας συγκροτήθηκε σε σώμα και η νέα σύνθεσή του είναι η ακόλουθη:

Πρόεδρος: Σοφολόγης Δημήτριος (Γεωπονικός Σύλλογος Ν. Λάρισας)

Αντιπρόεδρος: Παπαδόπουλος Σωτήριος (Γεωπονικός Σύλλογος Ν.Καβάλας)

Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος: Σιόγκας Θεόδωρος ( Γεωπονικός Σύλλογος Ν.Κοζάνης)

Γενικός Γραμματέας:

Παρασκευή, 22 Απριλίου 2016

Διαβούλευση για την εφαρμογή του Μέτρου των «Νέων Γεωργών» του Π.Α.Α. 2014-2020, τη Μ. Τρίτη 26 Απριλίου

Το Περιφερειακό Παράρτημα Δυτικής Μακεδονίας του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΓΕΩΤ.Ε.Ε/Π.Δ.Μ) και ο Γεωπονικός Σύλλογος Ν. Κοζάνης, ενόψει της ενεργοποίησης του Μέτρου των ”Νέων Γεωργών” του Π.Α.Α. 2014-2020, καλούν τους Γεωπόνους – Μελετητές καθώς και κάθε άλλο ενδιαφερόμενο συνάδελφο σε συνάντηση – διαβούλευση επί του θέματος (προβλήματα εφαρμογής του Μέτρου, κριτήρια βαθμολογίας και ένταξης των πράξεων,...

Παρασκευή, 19 Φεβρουαρίου 2016

Kλάδεμα φυλλοβόλων δέντρων & αμπέλου - Βασικές γνώσεις

*Του Ζήση Γ. Τζηκαλιού

Ποιους βλαστούς κλαδεύουμε
Το κλάδεμα φυλλοβόλων (ή και αειθαλών) δέντρων και θάμνων είναι μια σημαντική για τα φυτά αυτά καλλιεργητική φροντίδα, κατά την οποία βραχύνουμε (κονταίνουμε) ή αφαιρούμε εξ ολοκλήρου (από τη βάση) κάποιους βλαστούς. Αυτοί μπορεί να είναι είτε α) καρποφόροι (βλαστοί που σχηματίζουν άνθη και δίνουν καρπό), β) βλαστοφόροι (βλαστοί με παρακλάδια και φύλλα), γ) υπανάπτυκτοι, δ) προστριβόμενοι, ε) προσβεβλημένοι από ασθένειες είτε στ) βλαστοί ζημιωμένοι από παγετό, χαλάζι, ψεκαστικό υγρό, έντομα κ.λπ.
 

Κατάλληλη εποχή για κλάδεμα...

Τρίτη, 16 Φεβρουαρίου 2016

Γεωπονικός Σύλλογος Ν. Κοζάνης: Συγκρότηση σε σώμα του νέου Δ.Σ.

Συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο Δ.Σ. του Γεωπονικού Συλλόγου Ν. Κοζάνης το οποίο προέκυψε από την εκλογική διαδικασία της 7ης Φεβρουαρίου 2016. Η σύνθεση του νέου Δ.Σ. είναι η εξής: